İcra ve İflas Kanunu

Müvekkillerimiz alacaklarını tahsil amacıyla icra takipleri başlatmak, müvekkillerimiz aleyhine başlatın icra takiplerinden kaynaklanan davaları takip etmek, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu kapsamında müvekkilleriminiz menfaatlerini korumak amacıyla gerekli davaları açmak ve işlemleri yürütmek konusunda hizmet vermekteyiz.