İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İşçi ve işveren arasındaki iş ilişkisinin kurulmasından, devamı ve sona ermesine kadar olan tüm evrelerinde yaşanan uyuşmazlıkların mevzuata uygun olarak çözüme kavuşturulması için gerekli olan işlemlerin yapılması konusunda müvekkillerimize danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Danışmanlık hizmetimi verdiğimiz müvekkillerimize, ülkemizde sürekli değişen mevzuata uygun hareket edebilmeleri için İş Kanunu, İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hakkında eğitim vermekte ve müvekkillerimizi mevzuat hakkında bilinçlendirmekteyiz.

Bu kapsamda müvekkillerimize,

  • İş sözleşmesinin mevzuata uygun olarak düzenlenmesi, iş ilişkisinin devamı ve sona ermesi hallerinde yaşanan uyuşmazlıkların çözümü için gerekli tutanakların tutulması, savunma, uyarı, fesih bildirimi veya ikale sözleşmelerin hazırlanması, tazminatların hesaplanıp ödenmesi konularında yaşanan uyuşmazlıkların dava, arabulucuk veya alternatif uyuşmazlık yöntemleri ile çözümlenmesi,
  • İş kazası veya meslek hastalıklarının önlenmesine ilişkin tedbirlerin alınması, cezai ve hukuki sorumluluklar ile iş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan tazminat davalarının takibi,
  • Toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakerelerin yapılması, toplu iş sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların ve sendikal faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi
  • İşçi veya işverenin Kamu Kurumları ile yaşadığı uyuşmazlıkların halli
  • konularında destek sağlamaktayız.